Web Geliştirmede Risk Yönetimi; Giriş

Risk, iç veya dış etkenler nedeniyle meydana gelebilecek ve önleyici faaliyetlerle azaltılabilecek herhangi bir olumsuzluk olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Tüm projelerde risk vardır. Aslında, bir proje üzerinde çalışırken hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilecek sonsuz sayıda şey vardır. Risk yönetimi, proje başarısızlığına neden olabilecek tehditleri en aza indirir ve projenizin zamanlamasını, bütçesini ve kalite gereksinimlerini kontrol altında tutmanızı sağlar. Klasik…